De activiteiten van Cultuurwerf worden mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vlissingen, Provincie Zeeland, Nationaal Comite 4 en 5 mei, verschillende fondsen, sponsoren en vrienden.
Fondsen die Cultuurwerf regelmatig steunen zijn: Stichting Moerman Promotie Vlissingen, VSBFonds, Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds, V-fonds.

Cultuurwerf beschikt over de ANBI status  (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

* Baten en lasten 2020 
* Jaarverslag 2020
* Jaarverslag 2021
* Beleidsplan & beloningsbeleid

 

 

Steun ons!

De Geefwet maakt jouw gift meer waard
Sinds de invoering van de Geefwet in 2012 mag jouw gift aan een cultureel doel met 25 procent extra afgetrokken worden van de belasting. Voor bedrijven is dit zelfs 50 procent.Omgekeerd hoeft Cultuurwerf geen schenkbelasting over uw gift of erfbelasting over ontvangen erfenissen te betalen.

Als particulier of bedrijf kunt je Cultuurwerf op meerdere manieren steunen:

Eenmalig gift
Eenmalige giften zijn slechts aftrekbaar voor zover het totaal aan eenmalige giften meer bedraagt dan 1% van uw verzamelinkomen, of ten minste € 60. De maximumaftrek bedraagt 10% van het verzamel inkomen.

Door invoering van de Geefwet is het mogelijk een extra aftrek van 25% te claimen van het bedrag dat u daadwerkelijk geschonken heeft, tot een maximum van € 1.250. Bijvoorbeeld: bij een schenking van € 300 kunt u € 375 in aftrek brengen, en bij een schenking van € 5.000 zelfs € 6.250. Daardoor ben je voor je schenking netto beduidend minder kwijt dan de schenking die wij ontvangen (een voordeel dat bij het hoogste belastingtarief kan oplopen tot meer dan € 3.000).

Periodieke gift

Omdat bij de eenmalige gift een drempel geldt van 1% is het nog aantrekkelijker om te kiezen voor een periodieke gift. Deze schenking is namelijk geheel aftrekbaar, hiervoor gelden geen drempels en maximumbedragen. Een periodieke schenking is een jaarlijkse schenking voor minimaal 5 jaar, welke is vastgelegd bij de notaris. Ook bij de periodieke gift geldt de Geefwet, waardoor een aftrek van 25% extra per jaar mogelijk is. Door de multiplier kunt u 5 jaar lang een extra bedrag tot maximaal € 1.250 in aftrek brengen in de Inkomstenbelasting, met hetzelfde belastingvoordeel als hierboven beschreven.

Legaat
Behalve door een donatie tijdens uw leven, kunt je ook ervoor kiezen Cultuurwerf een legaat na te laten of in uw testament expliciet als erfgenaam op te nemen. De notaris kan je hierbij op de goede weg helpen.

Voor meer informatie kunt je terecht op www.daargeefjeom.nl

ANBI-formulier 2020
ANBI-formulier 2021

Bedrijven
Ook voor bedrijven is het mogelijk om ons te steunen, waarbij uw bedrijf kan profiteren van fiscaal voordeel. U kiest er dan voor om een gift te doen, zonder dat hier een zakelijk belang of een tegenprestatie tegenover staat (in dat geval zou er namelijk sprake zijn van sponsoring en is de Geefwet niet van toepassing). Indien uw bedrijf een gift doet aan Cultuurwerf dan kan deze gift worden afgetrokken in de vennootschapsbelasting tot maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Voor bedrijven geldt ook de multiplier, die zelfs 50% bedraagt. Dit houdt in dat de giftenaftrek wordt verhoogd met 50% tot een maximum van € 2.500. Dus bij een gift van € 5.000 kan er € 2.500 extra in aftrek worden genomen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.daargeefjeom.nl

MEER INFORMATIE

Wilt u een persoonlijk gesprek of meer informatie, neem contact op met Onno Bakker 06 5204 4729 onno@cultuurwerf.nl

 

Word Vriend

Wil je vriend worden van Festival Onderstroom? Graag! Klik hier voor alle informatie.