Medewerkers

Cultuurwerf is een projectorganisatie met per project een wisselend team en vooral heel veel vrijwilligers.

Onno Bakker
directeur
Pieter Ventevogel
Projectleider Festivals
Saskia Oldenboom-Schroevers
Administratie
Sonja Barentsen
programmeur & communicatie Festival Onderstroom
Marc Maquelin
Programmeur Bevrijdingsfestival Zeeland
Eva Gerritse
Office manager & Coordinator Vrijwilligers festivals
Eva Bonneur
Vormgeving
Vacature
communicatie Bevrijdingsfestival Zeeland

Het bestuur

M.J.J. Janssens
Voorzitter
E. Roland
secretaris
J. Rottier
Lid
N. Lindenbergh
penningmeester