Cultuurwerf Presenteert

//

Bezuinigingen cultuur desastreus

Cultuurwerf spreekt zijn grote zorgen uit. Teken petitie tegen cultuurafbraak.

17 september 2014

Het gemeentebestuur van Vlissingen wil fors gaan snijden in cultuur. De bibliotheek en MuZeeum krijgen nog de helft van de subsidie, de muziekschool en cultuureducatie verdwijnen geheel. Ook voor Cultuurwerf zijn de voorstellen ernstig. Er blijft nog een ‘aanjaagfonds’ voor festivals van 2,5 ton over, voor 5 bestaande festivals en nieuwe festivals. Beeldende kunst verdwijnt, de toekomst van de Piek is onzeker. Dit betekent zeker het einde van Cultuurwerf en het einde -in de huidige opzet- van Bevrijdingsfestival Zeeland en Festival Onderstroom.  Cultuurwerf vindt dat de gemeente hiermee het kunst- en cultuurklimaat van Vlissingen volledig wegvaagd. Voor toeristen, ondernemers, bedrijven, onderwijsinstellingen en -last but not least- de bevolking van Vlissingen , zal dit een groot verlies zijn. Teken hier de petitie tegen afbraak van cultuur in Vlissingen. Lees hier de inspraaktekst van voorzitter Jaap van der Doef.

Inspraak Cultuurwerf bij Gemeenteraadsvergadering van 16 september 2014

‘Vroeger was dit een leuke stad waar altijd wat gebeurde’

‘Vroeger genoten de mensen van festivals waar velen bij betrokken waren’

‘Vroeger hadden wij hier het Bevrijdingsfestival’

Hoe zal over een jaar of vier een middenstander uit de Walstraat, een horecaondernemer op het Bellamypark of een voorbijganger op straat oordelen over de gevolgen van deze voorgestelde bezuinigingen? Een saaie stad? Een stad zonder leven? Een stad zonder vernieuwing? Een stad met nog af en toe een Braderie of een incidenteel commercieel georganiseerd feestje? In elk geval geen Bevrijdingsfestival meer, geen Onderstroom, geen tentoonstellingen meer.

Dat kan toch niet de bedoeling zijn van dit college. Wat gaat dit beleid betekenen voor het leefklimaat van Vlissingen? Wat gaat het betekenen voor de lokale economie, het midden- en kleinbedrijf? Is dat wat we over een paar jaar de verwachte Mariniersfamilies te bieden hebben.? Is dat wat we al die duizenden families van nu teruggeven voor het gestelde vertrouwen…

Cultuur is niet iets elitairs. Iedereen wil toch af en toe uitstijgen boven de dagelijkse sores; toch geprikkeld worden door theater, muziek, kunst; kunnen lachen en genieten van niet eerder opgedane ervaringen. Cultuur levert niet alleen gelukkiger mensen, maar ook mensen die door mee te doen de economie van de stad versterken. Eigen inwoners, inwoners van andere gemeenten, en toeristen. Vraag dat maar aan die winkelier en aan die horecaondernemer! Cultuur is voor de stad niet een kostenpost, maar per saldo een rijke bron van inkomsten.

Natuurlijk staat voor de Vlissingse bevolking werk, inkomen, zorg en veiligheid voorop. Dat zullen burgers in alle gemeenten tot uitdrukking brengen. Cultuur, in al haar vormen, levert hieraan door de eeuwen heen echter een wezenlijke bijdrage, altijd en voor iedereen.

In de collegevoorstellen blijft voor cultuur een zogenaamd aanjaagfonds van ruim twee honderdduizend euro per jaar beschikbaar. Daarop kan jaarlijks worden ingeschreven door iedereen die een evenement wil organiseren. De gemeente beoordeelt iedere keer opnieuw wat leuk zou kunnen zijn voor de stad en bepaalt wie wat krijgt. Hiermee wordt een strikt incidentele benadering van het organiseren van evenementen neergezet, waarbij gehoopt wordt op talloze vrijwilligers die zelfstandig de ziel van de stad gaan dragen.

De Cultuurwerf werkt met meer dan 100 vrijwilligers. Maar die moeten wel worden geworven, verjongd, gestimuleerd, opgeleid en begeleid: dat is professioneel werk. Een festival als het Bevrijdingsfestival organiseren vraagt maanden van voorbereiding: dat is professioneel werk. Om nog maar niet te spreken over de creativiteit die het op touw zetten van Onderstroom vraagt, het voluit benutten van onze mooie binnenstad en zeefront als podium voor cultuur. Zorgen dat er niet meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt: dat is professioneel werk. Overleg over veiligheid en het garant staan daarvoor: dat is professioneel werk.

Zonder een kleine professionele staf kan dat niet. Het is ook professioneel je te realiseren dat dit zo is.

Met de door dit college voorgestelde afbouw kan de Cultuurwerf geen enkele professionele medewerker in dienst houden. De sociale en financiële afwikkeling hiervan zal door de gemeente moeten worden gefinancierd, waarvoor natuurlijk de mooie term frictiekosten beschikbaar is. Helaas betekent dat in dit geval: ‘niks bezuinigen, maar vrijwel dezelfde kosten waar alleen geen prestaties meer tegenover staan.’

Wat vraagt de Cultuurwerf van de Raad van Vlissingen?

De Cultuurwerf vraagt aan de Gemeenteraad van Vlissingen om helder aan te geven wat minimaal in Vlissingen moet blijven bestaan. Moet het Bevrijdingsfestival in Vlissingen blijven? ’s Zomers een meerdaags festival/straattheater? Moet er een popcentrum zoals de Piek blijven?

Dat zijn beslissingen die niet aan het toeval of aan de markt, en ook niet aan de Cultuurwerf kunnen worden overgelaten. Hier is het imago van Vlissingen in het geding, hier gaat het om een wezenlijk aspect van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. Daarover gaat enkel en alleen de Gemeenteraad van Vlissingen.

Als de gemeenteraad die ondergrens trekt kan de gemeente de Cultuurwerf opdracht geven met voorstellen te komen. Voorstellen hoe in een nieuw kader die uitgangspunten kunnen worden gerealiseerd; hoe die getrokken ondergrens van minimaal te behouden voorzieningen kan worden gehaald, en hoe de Cultuurwerf die bijdrage kan leveren aan een stad met een ziel.

Daartoe wil de Cultuurwerf worden uitgedaagd! Daarover kunnen met het College werkafspraken worden gemaakt. Wij denken graag mee hoe in de situatie van nu vernieuwing én bezuiniging samengaan, vanuit een positieve keuze voor een cultuurbeleid ook in onze stad.

Jaap van der Doef

voorzitter de Cultuurwerf