Cultuurwerf Presenteert

//

5 mei-lezing door David Grossman

De Israëlische schrijver David Grossman zal de jaarlijkse 5 mei-lezing houden ter gelegenheid van de Nationale Viering van de Bevrijding.

Voorvechter voor vrijheid in het Midden-Oosten

De Israëlische schrijver David Grossman zal de jaarlijkse 5 mei-lezing houden ter gelegenheid van de Nationale Viering van de Bevrijding. De 5 mei-lezing zal op 5 mei 2015 plaatsvinden in de provincie Zeeland te Vlissingen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is buitengewoon verheugd dat David Grossman de uitnodiging heeft aanvaard.
Bijwonen van de lezing kan op uitnodiging van het Nationaal Comité.

David Grossman, (klein)zoon van Shoah-overlevenden en vader van een zoon die tijdens de militaire acties in 2006 omkwam, weet als geen ander hoe belangrijk vrijheid is. Voldoende reden om hem de 5 mei-lezing te laten uitspreken. David Grossman: “Ik acht het de taak van de schrijver om een vinger op de wonde te leggen, om op een nieuwe manier, in een taal waarvoor de lezer zich nog niet heeft leren afschermen, te beschrijven hoe gecompliceerd de bestaande situatie is, om stereotypen omver te werpen die het gemakkelijk maken om niets aan problemen te doen. De schrijver moet mensen in herinnering brengen dat menselijkheid en moraal nog steeds belangrijke kwesties zijn en hij moet waarschuwen voor de toekomst die voortvloeit uit het heden.”

Elk jaar vindt de 5 mei-lezing in een andere provincie plaats, in 2015 in de provincie Zeeland. Samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, gemeente Vlissingen en de Provincie organiseren we op 5 mei 2015 een feestelijk programma. Het officiële ochtendprogramma met de 5 mei-lezing vindt plaats in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.